partikula
 1. Ievada vēlējuma teikumu; kaut. Ka tik viņš neaizietu! Ka nu labi vien būtu!
 2. Lieto, lai izteikumam piešķirtu pieļāvuma vai šaubu nokrāsu; ka tik. Jāsagrābj siens, ka neuznāk lietus.

  saiklis
  1. Saista vienveidīgus teikuma locekļus. savienojumā "kā arī"; vienojuma saiklis. Viņš iestādīja vairākas ābeles, kā arī dažas bumbieres. Kokmateriālus, kā arī ķieģeļus pieveda ar mašīnām.
  2. Saista vienlīdzīgus teikuma locekļus, norādot arī uz salīdzinājuma attieksmēm. savienojumos "kā - tā (arī)", "tiklab - kā (arī)", vienojuma saiklis Kā zēni, tā meitenes posās ekskursijai. Dziedāja visi -- kā vīri, tā arī sievas. Tiklab mācībās kā ārpusklases nodarbībās zēns bija ļoti aktīvs.
  3. Saistot viena un tā paša vārda atkārtojumu, norāda uz nozīmes pastiprinājumu. savienojumā "kā - tā"; vienojuma saiklis. Viņš kā negāja, tā negāja projām.
  4. Saista salikta pakārtota teikuma daļas, norādot uz cēloņa attieksmēm starp tām. savienojumā "tā kā"; pakārtojuma saiklis. Tā kā salūza mašīna, darbu pārtrauca.
  5. Saista salikta pakārtota teikuma daļas, norādot uz palīgteikuma darbību, kas notiek tūlīt pēc virsteikumā izteiktās darbības. savienojumā "tiklīdz kā - tā"; pakārtojuma saiklis. Tiklīdz kā atskanēja zvans, tā visi gāja klasē.

   saiklis
   1. Saista salikta pakārtota teikuma daļas, norādot uz subjekta vai objekta attieksmēm starp tām. Labi, ka darbs padarīts. Viņš teica, ka varam iet.
   2. Saista salikta pakārtota teikuma daļas, norādot uz predikatīvu vai atributīvu attieksmi starp tām. Liels panākums bija tas, ka sērgu likvidēja. Pienāca ziņa, ka tēvs saslimis.
   3. Saista salikta pakārtota teikuma daļas, norādot uz veida, mēra, seku vai cēloņa attieksmi starp tām. Meitene dzied, ka viss mežs skan. Ogu bija daudz, ka nevarēja nolasīt. Viņš gāja tik ātri, ka nevarēja panākt. Zēns priecājās, ka izvilcis līdaku.
   4. Saista salikta pakārtota teikuma daļas, norādot uz nolūka attieksmi starp tām; lai. Vāvere krāj riekstus, ka ziemai būtu barība.
   5. Saista salikta pakārtota teikuma daļas, norādot uz nosacījuma attieksmi starp tām; ja. Kas tas par draugu, ka nevar palīdzēt?
   Frazeoloģismi:
   • Ka vai apst. nozīmē; sar. -- ļoti daudz; ļoti. Ziedu bija, ka vai. Tik daudz mantu, ka vai.
   • Ka (vai) nu [ka vai'nu] apst. nozīmē; sar. -- ļoti. Visi rāvās ar darbu, ka vai nu. Viņš bija noskrējies, ka nu.

   partikula
   1. Saista divus nojēgumus salīdzinājumā, norādot uz to vienādību, līdzību vai atbilstību. Taisns kā svece. Suns izskatījās kā mazs lācītis. Jaunais tilts bija tikpat augsts kā vecais. Notikušais likās kā sapnis. Bija auksts kā rudenī. Gaiss bija dzidrs kā kalnos. Viņš gāja kā negribēdams. Rokas viņam bija kā bezspēcīgas. Tādsslims.
   2. Novietojumā aiz apstākļa vārda pastiprina to. Viņš nupat kā (arī tikko kā) atnāca.
   3. Lieto, lai pastiprinātu apgalvojumu, lai apstiprinātu izteikumu. Kā redzi, viņš ir atnācis. Dzirdēju visu, kā nu nedzirdēšu!
   4. Saista teikuma locekļus salīdzinājumā, pastiprinot vārda vai izteikuma nozīmi. Viņš citas puķes neaudzēja kā vienīgi rozes. Zēns sēdēja, kā sēdējis, upes krastā.
   5. Saista salikta pakārtota teikuma daļas, norādot uz salīdzinājuma attieksmēm starp tām. saikļa nozīmē. Viņš nolika eksāmenu, kā to jau bija nolikuši pārējie kolēģi.
   Frazeoloģismi:
   • Itin kā; it kā; tā kā partikula -- Lieto, norādot uz pieļāvumu vai šķietamu līdzību (ar ko). Viņš bija itin kā priecīgs. Krūms itin kā sakustējās. Laiks kļuvis tā kā siltāks. -- Saista salikta pakārtota teikuma daļas, norādot uz salīdzinājuma attieksmi, atributīvu, predikatīvu vai subjekta attieksmi starp tām. saikļa nozīmē. Viņš kliedza, sit kā kāds viņam sistu. Viņš bija tik mierīgs, itin kā nekas nebūtu noticis.
   • Tā kā tā partikula -- neatkarīgi no apstākļiem. Man uz turieni tā kā tā jāiet.
   • Kā kad saikļa nozīmē -- saista salikta pakārtota teikuma daļas, norādot uz salīdzinājuma attieksmi, predikatīvu vai atributīvu attieksmi starp tām. Mežs ir tik kluss, kā kad tur nebūtu nekādas dzīvības. Viņš izturējās tā, kā kad nebūtu vesels.
   • Kā tad! -- katrā ziņā, protams. Vai viņš tur bija? - Kā tad!
   • Kā (nu; gan) ne -- saka, lai pastiprinātu apgalvojumu. Es tur biju, kā nu ne.

   apst.
   1. Ievada jautājuma teikumu, norādot uz darbības veikšanas veidu, kvalitāti, apstākļiem.viņš te iekļuva? Kā pabeigsim darbu? Kā viņš dziedāja? Kā tu jūties? Kā tas varēja notikt?
   2. Ievada izsaukuma teikumu vai retorisku jautājumu. Kā gan lai nepriecājas!
   3. Norāda uz darbības, procesa, vai stāvokļa veida pieļāvumu. kopā ar darb. vai divdabi. Lai iet kā iedams! Viņš darīja kā prazdams.
   4. Pastiprina ar laika apstākļa vārdu izteikto nojēgumu. partikulas nozīmē. Tas bija nesen kā noticis. Viņš nupat kā ienāca.
   5. Izsaka izbrīnu, pārsteigumu, neizpratni. partikulas nozīmē. Kā, vai tad viņš vēl nav atnācis? Kā, tu negribi iet?
   6. Norāda uz darbības, norises, izpausmes lietu intensitāti.viņš to stāstīja! Kā man gribējās viņu redzēt! Kā viņa priecājās!
   7. Saista salikta pakārtota teikuma daļas, norādot uz subjekta vai objekta attieksmēm starp tām. saikļa nozīmē. Jāpārbauda, kā uzrakstīts darbs. Dzirdēju, kā šalc straume.
   8. Saista salikta pakārtota teikuma daļas, norādot uz predikatīvu vai atributīvu attieksmi starp tām. saikļa nozīmē. Darbs neiznāca tāds, kā bija domāts. Viņam pietrūka padoma, kā tikt ar visu galā. Bija ierosinājums, kā pārkārtot plānu.
   9. Saista salikta pakārtota teikuma daļas, norādot uz veida vai pieļāvuma attieksmēm starp tām. saikļa nozīmē. Nebija vēl tik vēls, kā viņš domāja. Uzdevums nav tik sarežģīts, kā sākumā šķita. Darīju, kā likās pareizāk. Viņš rakstīja tā, kā paredzēja noteikumi. Lai kā viņš steidzās, vilcienu tomēr nokavēja. Lai nu kā, bet darbs jāpadara laikā.
   10. Saista salikta pakārtota teikuma daļas, norādot uz laika secīguma attieksmi starp tām. saikļa nozīmē.viens apstājas, tā otrs turpina. Tūlīt suns sāk riet, kā ierauga nācēju.
   Frazeoloģismi:
   • Kaut kā apst. nozīmē -- Ne visai labi, ne visai kārtīgi, ne visai pareizi. Viņš kaut kā nokārtoja pārbaudījumus. -- Tā, kā var, kā ir iespējams. Mēs kaut kā iztiksim. Kaut kā nokļuvām līdz mājai. -- Mazliet, zināmā mērā. Likās kaut kā savādi, ka tēva vēl nebija mājās.
   • Kā nekā ['nekā] -- Kaut kādā veidā, ar grūtībām. apst. nozīmē. Kā nekā viņš tika uz priekšu. -- Lai arī kādā veidā, vienalga kā. Kā nekā zēns tomēr skolu nobeidza.
   • Lai tur vai kā -- katrā ziņā; neatkarīgi no šķēršļiem. Viņš paliks pie sava, lai tur vai kā.
   • Un kā vēl! -- pats par sevi saprotams; katrā ziņā; vislabākajā veidā. Vai viņš nolika eksāmenu? Un kā vēl!

   Jei žinote tikslesnę informaciją paaiškinančią 'ka' reikšmę, galite ją pakeisti: REDAGUOTI BETA
   Įrašas
   Paaiškinimas

   Jūsų pataisymai bus išsiųsti moderatorių peržiūrai, jei informacija tikslesnė/taisyklingesnė
   ji bus patalpinta vietoj esamos.   © 2009 - 2021 www.vardnica.lv
   Draugi: Angļu valodas kursi
   x